Styret

STYRET for sesongen 2016:

Verv:  Ekstra-ansvarsområder: Navn:   Telefon:
Leder  O-hytta, politiattest-forvalter Tur-O Helene Aspevoll   93839913
Nestleder O-tøy og sponsorkontakt, O-jakt Hilde Hanssen   9881744
Regnskap Materialforvalter, oppmann og Tur-O Arvid Johansen   95086068
Styremedlem Finn-fram-dagen. Roar Jørgensen   95220836
Styremedlem O-jakt. Guri Løkse   97518335
 –        
Varamedlem Leif Gulbrandsen   92622345
Varamedlem Yngve Blomsth Helgesen   92067495
 –        
Revisor   Rolf-Arne Andreassen   91790585
 –        
Valgkomité  Trener og Tur-O på nett kontakt Eli B Helgesen    93218093
     

 

 

Spesielle ansvar blandt medlemmene:   
Kurs, kart, print, og Tur-O: Ivar Helgesen 93203654
Tidtakeransvarlig Ronny Moan 90085066
 Tilsyn O-hytta Tor  95114007

Tiltaksplaner:

– Godkjent tiltaksplan for 2014
Godkjent tiltaksplan for 2015